Donateur worden voor 2017 ??

Dat kan !!  Dit jaar zetten we de nieuwe koers door. september 2017 zullen huis aan huis brieven verspreid gaan worden.   De tekst van de brief kunt u nu reeds lezen op onze website onder knop Donateuractie 2017. En we zijn echt blij met elke donatie !

U wordt donateur door een bedrag over te maken. Als u daarnaast uw gegevens per e-mail stuurt kunnen we u gemakkelijk informeren. Mag ook in de brievenbus bij onze Deken Schrijver Ad van Lith op de Neptunusstraat 8 in Berlicum, dan komt alles in orde. Wilt u bezocht worden ?? Geef dit aan, en ook uw telefoonnummer, dan maken we graag een afspraak !

Reageren per e-mail is voor ons het fijnst: E--mailadres: advanlith@home.nl

Stuur uw:

-          Naam:

-          Adres:

-          Postcode:

-          Woonplaats:

-          E-mailadres:

En geef aan:

o   Ik steun het Sint Joris Gilde en zal mijn donatie overmaken op:
Banknummer: NL30 RABO 0106909908 t.a.v. Sint Joris Gilde Berlicum, Deken Rentmeester Guus van Buuren.

o   Ik stel er prijs op tóch door een van de leden van het Sint Joris Gilde bezocht te worden. Stuur een e-mail. Dan komen we graag langs !